Sayfa 97-99-103-105-111-118 - 9. Sınıf Edebiyat Dersi Etkinlikle
>

» Sayfa 97-99-103-105-111-118 - 9. Sınıf Edebiyat Dersi Etkinlikle

Sponsorlu Bağlantılar
97.,98.,99. 103.,104.,105. sayfadaki metinler

FORSA

Hazırlık

3.Olay zamanı ve kurgu zamanı

Olay zamanı:Osmanlı Devleti'nin yükselişi

Kurgu zamanı:Olayların kaç yıl içerisinde geçtiği (40 yıl)

Tema:Vatan hasreti

Forsa:Eski savaş gemilerine verilen ad.

1.olayda beklentisi vardır.

Mekan:gemi,çiftlik,bağ evi

100 sayfa
4.İnsanın yaşayabileceği normal olaylar
5.Son bölüm

Ömer Seyfettin
-ilk Milli Edebiyatı başlatan kişidir.KIRK YALAN MASALI

Teması:Büyüklerin vasiyetlerini dinleyip israftan kaçınmak.

üzengi:Ata binmek için ayağımızı bastığımız yer
cevahir:Mücevher,elmas,yakut gibi değerli taş
yular:Atın dizginleri

Temayla ilişkili cümleler

-Şehzade de bakar ki soytarının biri,babasının vasiyetini bunu yedirir.içirir.sarayına yerleştirir.

-Hazıra dağ dayanamayacağı için bu üç adam böyle har vurup harman savurarak kısa zamanda büyük şehzadenin bir sandık altınını tüketirler.


-Tam pazara giderken sarı tüylü adam yanına gelip Şehzadem nereye gidiyorsun? diye sorar.

-Şehzade de Nereye gideceğim ? Bir sandık altını yedik bitirdik,kaldık parasızElimize Birkaç altın geçirebilmek için atı satmaya gidiyorum diye cevap verir.


Olay Örgüsü

-padişahın oğullarına vasiyet etmesi
-padişahın ölmesi
-padişahın vasiyetinde söylediği kişilerin gelmesi
-ellerindeki servetin bitmesi eşyaları satmaları
-yalan söylemesini istemesi iki şehzadenin söyleyememesi son şehzdadenin söylemesi ve bütün her şeyi alması


Miş'li geçmiş geniiş zaman kullanılmıştır.
BAY KORBES

Olay zamanı:Masallarda olya zamanı yoktur.

Temayla ilgili cümleler

-ocağın başına gelip ateş yakmak istemiş ama kedi hemen oracıktan kül olup yüzüne savurmuş.

-Bay Korbes kızgınlıkla yatağın üzerine itmiş kendini

-Oda acıdan ah vah etmeye,cığlıklar atmaya başlamış.

-Öfkesinden kudurarak evden kaçıp gitmeye davranmış.

-cansız yere serilip kalmış.Anlaşılan pek kötü yürekli biriymiş

Bay Korbes:Kötü birisi

Masalın kahrama sadece insanlar değildir.Her türden varlık masalın kahramanlarıdır.

Teması:Kötüler hak ettiği cezayı bulur.

İyilikle kötülüğün karşılaştırılması yapılıyor.
107.,108.109. sayfadaki metinler

KAFA KAĞIDI

-Kahraman bakış acısı vardır.
-Yazar bizzat yaşıyor ve mudehale ediyor.
-1.tekil anlatım


SUÇ


-2. tekil anlatım
-Gözlemci anlatım
-Yazar gördüklerini anlatıyor ve olaya müdehale etmiyor.( Fügranlı anlatım yapılmıştır.)EŞEK

-İlahi bakış acısıyla yazılmıştır.
-Yazar olayların içerisinde değildir.Yaşamıyor.

-sanki burası bir cayırlık, bu demir yolu da bir akarsu imiş gibi bakıp yemeğe başladı.
-üçüncü yolda bir yük treni duruyor.

Yazar bu cümlelerde müdehale etmiştir.

-Tuz alacaktı kalktı,üste eşek de gitti.yeni kepenek de gitti.Yeryüzü karanlık yaşamak da acı

Yazar bu cümlede kendi yorumunu katmıştır.


2.etkinlik

6.Göndericilik işlevi-Edebi metinlerde dil şiirsellik işlevi ile kullanılır.İSTANBUL

1.Şiirsellik işleviyle kullanılmıştır.
2.ilahi bakış acısı

111.,112,114,115, sayfadaki metinler


ELLİ KURUŞ

Dil ve Anlatım-Cümlelerin uzun olması Orhan Kemal’in üslubuna aittir.
-Sade bir dille yazılmıştır.
-Konuşma dili kullanılmıştır.
-Cümleler genelde kurallı ve uzundur.
-Betimlemeler yapılmıştır.
Zihniyet

-Ekonomik ve sosyaldir.
Yapı

-Olay,yer,zaman ve kahramanlar metnin yapısını oluşturur.-Genelde yoksul insanları,geçim sıkıntısı yaşayan insanları işlemiştir.
-İlahi bakış acısı ve kahraman bakış acısı vardır.Ama ilahi bakış acısı daha ağır basmaktadır.

Betimleme yapılmış cümleler

-ister lapa lapa kar isterse şırıl şırıl yağmur yağsın isterse bütün gecenin ayazında karlar dona kesmiş olsun….

-donmuş burnu buhar kazanı gibi tüterek uzaklaşırken canlı,hayat dolu sesi ile sokağı gene neşelendirdi.

-benim gbi kara kuruyu kim ne yapsın

-içlere çekik gözleri fırlak elmacık kemikleri solgun derisinin donukluğuyla yüzüme öyle bir baktı ki

-az önce öfkeden değişen hırçın yüzü yumuşamış,duruluş,cocuksu halini almıştı

-bu ondanda cılız ondanda üfürsen uçacak gibiydi.

-o muydu?Fakat hayır olamazdı pek cılızdı pencerenin önünde durmuş ısrarla vızıldayıp duruyordu.

-kısa pantolonlu minnacık bir çocuk.Savrulan karlarla ıslanmış gazeteleriyle titreyip duruyordu.

Teması:Fakirlikten dolayı çalışmak zorunda olan çocuğun hikayesiMOBY DİCK

Hazırlık

1.Kelime,cümle,paragraf
2.Kişisel yaklaşım vardır.


Moby Dick:Balinanın adıdır.

-Kahraman bakış acısı kulanılmıştır.

-Balina ile olan mücadele anlatılmaktadır.

Dil ve anlatım
-Düz yazı şeklinde metindir.
-Uzun cümleler kullanılmıştır.
-Akıcı bir anlatım vardır.

Teması:Düşünceleri uğruna insanların mücadele etmesi
BİTMEMİŞ SENFONİ

-Tarihi ve ortak değerlerin yargılarını işlemiştir.
-Şiirsellik anlatımı vardır.
-İlk genç kuşağın hayata bakış acısı anlatılıyor.

6.paragrafta

Hayatın karmaşalığından bahsetmektedir


7.paragrafta

Hayat sevgisi olduğu sürece bunlar bizi hayata karşı koruyacaktır .


8..paragrafta

Bu sesleri kullanarak hayatta kendi borularını öttürüyorlar


9.paragrafta

Karalılık hayatın aşk,mutluluk ve sanatla değiştirmeme.

-Tarık Buğra Cumhuriyet Dönemi edebiyatçılarındandır.

118.sayfadaki metin


HUZUR

Dil ve anlatım
-Uzun ve yabancı cümleler kullanılmıştır.
-Akıcıdır.

Bilinmeyen Kelimeler

İstidat:dilekçe
Temayül:bir yana eğilme
Ganimet:savaşta düşman taraftan ele geçirilen mal
Vakıa:olmuş bir iş olgu
Mukaddime:başlangıç
İçtima:toplanma toplantı
Umumi:genel
Muharri:yazar
Nazariye:kuram


-İlahi bakış acıcıyla yazılmıştır.

Sorular
1.Tarihi sevdiriyor.
5.-doğu-batı iç içe
-doğu-batı sentezi
-iki kültür arasında gidip gelme

Ahmet Hamdi Tanpınar
-Cumhuriyet Dönemi edebiyatçılarındandır
-Fransız sembolistlerinden etkilenmştir.
-Huzur Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir romanıdır.