Manzum Eser Nedir - Manzum Eser Örneği
>

» Manzum Eser Nedir - Manzum Eser Örneği

Sponsorlu Bağlantılar
Manzum Eser Nedir? Manzum Eserler

Bundan önceki yazılarda nesir ve nazım konularını işlemiştik.Bu bölümde Manzum
eserler üzerinde duracağız.Böylece, nazımla ilgili daha geniş bilgiye sahip
olacaksınız.
Mısralardan meydana gelen ölçülü ve kafiyeli ürünlere nazım dendiğini
hatırlayınız.
Nazımla ortaya konmuş kısa ürünlere manzume, uzun ürünlere de manzum eser denir.
Günümüzde nazım ve şiir kelimeleri aynı kavramı karşılar şekilde
kullanılmaktadır.Şiirler de nazım şeklinde ortaya konur; fakat her nazım şiir
değildir.
Şiir, bizi bulunduğumuz ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilen,
içimizde güzel duygular uyandıran, mısralardan örülmüş ve sanat değeri taşıyan
sözlerdir.
Manzumelerde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya nazım birimi denir.
İki mısradan meydana gelen ve kendi arasında anlam bütünlüğü taşıyan nazım
birimine beyit; ikiden fazla mısradan meydana gelen ve yine anlam bütünlüğü
taşıyan nazım birimine Kıt’a veya bent ya da üçlük, dörtlük, beşlik … adı
verilir.
Belli bir ölçü ve kafiye düzeni ile örülmüş mısralardan meydana getirilmiş
biçimine nazım şekli denir.

Manzum eser örnek:

ÇOBAN ÇEŞMESİ

Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
“Göynünü Şirin’in aşkı sarınca
Yol almış hayatın ufuklarınca,
O hızla dağları Ferhat yarınca
Başlamış akmağa çoban çeşmesi…”
O zaman başından aşkındı derdi,
Mermeri oyardı, taşı delerdi.
Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.
Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu,
Kerem’in sazına cevap veren bu,
Kuruyan gözlere yaş gönderen bu…
Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.
Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
Ateşten kızaran bir gül arar da,
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,
Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,
Tarihe karıştı eski sevdalar.
Beyhude seslenir, beyhude çağlar,
Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi…
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
(Han Duvarları)